Mahinur Özdemir Göktaş

Mahinur Özdemir Göktaş: Ποια είναι η μοναδική γυναίκα στο υπουργικό του Ερντογάν

Mahinur Özdemir Göktaş: Ποια είναι η μοναδική γυναίκα στο υπουργικό του Ερντογάν

Η νέα υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Τουρκία έχει τουρκοβελγική καταγωγή