Μάικλ Ο'Λίρι

Η Ryanair αρνείται να ξαναπετάξει αν πρέπει να αφήνει κενό το μεσαίο κάθισμα

Η Ryanair αρνείται να ξαναπετάξει αν πρέπει να αφήνει κενό το μεσαίο κάθισμα

«Ηλίθια» χαρακτήρισε την ιδέα της ιρλανδικής κυβέρνησης ο επικεφαλής της εταιρείας