Μακροχρόνια

Από το Airbnb στην μακροχρόνια ενοικίαση λόγω κορωνοϊού

Από το Airbnb στην μακροχρόνια ενοικίαση λόγω κορωνοϊού

Αυξημένη η προσφορά στα διαμερίσματα προς ενοικίαση - Πριν λίγο καιρό λειτουργούσαν ως τουριστικά καταλύματα Airbnb.