Μακρύ Γυαλός

Κλειστά οι υπηρεσίες του δήμου στον Μακρύ Γυαλό για απολύμανση

Κλειστά οι υπηρεσίες του δήμου στον Μακρύ Γυαλό για απολύμανση

Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται τα συνεργεία Καθαριότητας, Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης και Τεχνικών έργων με σκοπό την αποκομιδή απορριμμάτων και την επισκευή βλαβών.