Μανώλας

Η φιγούρα του Μανώλα ξανά στο κέντρο του Ηρακλείου

Η φιγούρα του Μανώλα ξανά στο κέντρο του Ηρακλείου

Η εικόνα του αχθοφόρου που γνώριζαν οι πάντες στο Μεγάλο Κάστρο αποτυπώθηκε ως έργο τέχνης σε ένα ΚΑΦΑΟ