Μανόλης Φαρσάρης

Το μυαλό του όλο και σε κάποιο αρχείο θα γυρίζει...

Το μυαλό του όλο και σε κάποιο αρχείο θα γυρίζει...

Το αντίο σε ένα ξεχωριστό άνθρωπο, στον ιστορικό μας πρόεδρο