Μανώλης Καρέλλης

Στο τελικό στάδιο οι εργασίες ανακαίνισης στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης»

Στο τελικό στάδιο οι εργασίες ανακαίνισης στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης»

Αυτοψία από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό