Μάριος Φραγκούλης

"Ανατολή": Το νέο τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη

"Ανατολή": Το νέο τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη

Ο Μάριος Φραγκούλης με τη χαρακτηριστική δύναμη και εκφραστικότητα που διακρίνει τις ερμηνείες του, υμνεί συγκινητικά την ιερή Γη των Ιώνων