Μαρμαρίτες

Μαρμαρίτες, οι πίτες των Φώτων

Μαρμαρίτες, οι πίτες των Φώτων

Το όνομα το οφείλουν στο μάρμαρο ή μια λεία πέτρα που βάζουν πάνω στην πυροστιά στο τζάκι