Μάσκα Θαλάσσης

Δεν βρίσκεις μάσκα; Βάλε μια θαλάσσης!

Δεν βρίσκεις μάσκα; Βάλε μια θαλάσσης!

Ό,τι έχει πρόχειρο ο καθένας