Μαθήματα Ελληνικών

Πρόσφυγες μαθαίνουν ελληνικά μέσω του "HELIOS"

Πρόσφυγες μαθαίνουν ελληνικά μέσω του "HELIOS"

Μαθήματα ένταξης σε 17 κέντρα σε όλη τη χώρα