Μαθηματικό Μοντέλο

Μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει την εκτίμηση κρουσμάτων και θανάτων από τον κορωνοϊό

Μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει την εκτίμηση κρουσμάτων και θανάτων από τον κορωνοϊό

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με ελληνική συμμετοχή