Με λένε Ράνια

«Με λένε Ράνια»

«Με λένε Ράνια»

Το έργο άδειο από σκηνικά είναι δυναμικό και διαδραστικό. Αλληλεπιδρά με τους θεατές οι οποίοι γίνονται μέρος της παράστασης με συγκεκριμένο ρόλο και παρουσία.