Μέλος Πληρώματος

Aπό το δεξαμενόπλοιο στο νοσοκομείο 55χρονος

Aπό το δεξαμενόπλοιο στο νοσοκομείο 55χρονος

Έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης