Μέλος Σωματείου

ΠΕΝΑΑ Κρήτης: Ανακοίνωση για τη στήριξη μέλους του σωματείου

ΠΕΝΑΑ Κρήτης: Ανακοίνωση για τη στήριξη μέλους του σωματείου

"Η ανακοίνωση δεν έχει σκοπό την πρόκληση στείρας αντιπαράθεσης, αλλά στην αποσαφήνιση των γεγονότων όπως ακριβώς συνέβησαν"