Μέρα Εκπαιδευτικών

Ημέρα Εκπαιδευτικών και τα παραμύθια αφιέρωμα!

Ημέρα Εκπαιδευτικών και τα παραμύθια αφιέρωμα!

5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα εκπαιδευτικών και μια μικρή αδυναμία στην Ημέρα την έχουμε!