Μεσογείων

«Πράσινο φως» για σύγχρονη και φιλοπεριβαλλοντική άρδευση του κάμπου των Μεσογείων

«Πράσινο φως» για σύγχρονη και φιλοπεριβαλλοντική άρδευση του κάμπου των Μεσογείων

Ο κ. Βορίδης εξήρε την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων της περιοχής, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της άρδευσης των αγροτικών γαιών της, με έντονο φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα.