Μεταλλαγμένα φυτά

Δημιουργήθηκαν μεταλλαγμένα φυτά που λάμπουν με το δικό τους φως

Δημιουργήθηκαν μεταλλαγμένα φυτά που λάμπουν με το δικό τους φως

Οι επιστήμονες βασίστηκαν στη βιοφωταύγεια που διαθέτουν μερικά μανιτάρια και στο σχετικό βιολογικό μηχανισμό που ανακάλυψαν πριν περίπου ένα χρόνο