Μεταπτυχιακά

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 η προκήρυξη για υποψηφιότητες νέων φοιτητών αφορά μόνο την 2η κατεύθυνση.