Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΑΕΙ: Εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μεταπτυχιακών μαθημάτων

ΑΕΙ: Εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Τί δήλωσε ο υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης