Μετεωρολογική Πρόβλεψη

Η πανδημία επέδρασε αρνητικά και στις μετεωρολογικές προγνώσεις

Η πανδημία επέδρασε αρνητικά και στις μετεωρολογικές προγνώσεις

Η πιο μεγάλη επίδραση των περιοριστικών μέτρων ήταν η μείωση του αριθμού των μετρήσεων ανέμου και θερμοκρασίας, που προέρχονται από τα αεροσκάφη των αερογραμμών όλου του κόσμου.