Μετόχι Ησυχάκη

Προχωρά η αποκατάστασης του "Μετοχίου Ησυχάκη"

Προχωρά η αποκατάστασης του "Μετοχίου Ησυχάκη"

Μετά το πρώτο απαραίτητο στάδιο της εκπόνησης των Μελετών, θα ακολουθήσει το κυρίως έργο της ανακατασκευής  για την  επανάχρηση του Ιστορικού κτιρίου.