Μέτρα Ελάφρυνσης

Ικανοποίηση στο Σωματείο Επισιτισμού Χανίων για τα μέτρα ελάφρυνσης

Ικανοποίηση στο Σωματείο Επισιτισμού Χανίων για τα μέτρα ελάφρυνσης

Στις 10 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποστήριξης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων