Μιαμού

Πρωτομηνιά με φωτιά

Πρωτομηνιά με φωτιά

Η φωτιά τέθηκε, γρήγορα, υπό μερικό έλεγχο