Μιας χρήσης

Νέες κατευθύνσεις της Κομισιόν για τα πλαστικά μιας χρήσης

Νέες κατευθύνσεις της Κομισιόν για τα πλαστικά μιας χρήσης

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν την ερμηνεία του ορισμού «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης» και την εφαρμογή της οδηγίας από 3 Ιουλίου 2021

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ