Μιχάλης Τσουπάκης

Χανιά: Συναντήσεις Τσουπάκη για ζητήματα καθημερινότητας

Χανιά: Συναντήσεις Τσουπάκη για ζητήματα καθημερινότητας

Με κατοίκους από γειτονιές του Δήμου