Μηχανικός αναπνευστήρας

Μηχανικό αναπνευστήρα για τους ασθενείς με Covid-19 κατασκεύασε η NASA

Μηχανικό αναπνευστήρα για τους ασθενείς με Covid-19 κατασκεύασε η NASA

Το μηχάνημα χρησιμοποιεί πολύ λιγότερα εξαρτήματα από τους συνήθεις αναπνευστήρες και είναι αρκετά ευέλικτο