Μηχανήματα Παραγωγής Ήχων

Κατασχέθηκαν μηχανήματα παραγωγής ήχου

Κατασχέθηκαν μηχανήματα παραγωγής ήχου

Τα μηχανήματα αυτά, που παράνομα διακινούνται, στο εμπόριο, λειτουργούν ως «κράχτες» των πτηνών