Μηχανισμός Αποτροπής Συγκρούσεων

Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία στο ΝΑΤΟ για το μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων

Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία στο ΝΑΤΟ για το μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων

Η πρώτη συνάντηση των τεχνικών επιτροπών θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας