Μικρασιατική Εκστρατεία

Το τέλος της μικρασιατικής τραγωδίας

Το τέλος της μικρασιατικής τραγωδίας

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1922 ο τελευταίος στρατιώτης άφησε τη Μικρά Ασία…