Μικροβιοκτόνος μάσκα

Μικροβιοκτόνος μάσκα για προστασία του υγειονομικού προσωπικού από τον SARS-CoV-2

Μικροβιοκτόνος μάσκα για προστασία του υγειονομικού προσωπικού από τον SARS-CoV-2

Η σημαντική εφεύρεση, για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί ο πρωθυπουργός, ο ΕΟΔΥ και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, έχει λάβει αριθμό αξιολόγησης για την κατοχύρωση πατέντας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και από τον Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ