Μίνωας Γαροφαλάκης

Κορυφαία διάκριση για πανεπιστημιακούς της Κρήτης

Κορυφαία διάκριση για πανεπιστημιακούς της Κρήτης

Στον τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής