Μητρόπολη Μεσογαίας

Μητρόπολη Μεσογαίας: Δεν θα τελεστούν εσπερινοί, προς ματαίωση ή σε παρεκκλήσια οι Χαιρετισμοί

Μητρόπολη Μεσογαίας: Δεν θα τελεστούν εσπερινοί, προς ματαίωση ή σε παρεκκλήσια οι Χαιρετισμοί

Εκκλησιαστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού