Μνήμα

Ο δικός μου ο παππούς δεν έχει μνήμα, τον πήρε ο πόλεμος

Ο δικός μου ο παππούς δεν έχει μνήμα, τον πήρε ο πόλεμος

Μια άγνωστη ιστορία του πολέμου, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν ανοιχτές εδώ και 79 χρόνια