Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΙΤΕ και ΕΛΜΕΠΑ για την έρευνα για τους υδρογονάνθρακες

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΙΤΕ και ΕΛΜΕΠΑ για την έρευνα για τους υδρογονάνθρακες

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ & του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ