Μνημόσυνο Συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας  για τους πρόσφυγες

Μνημόνιο συνεργασίας για τους πρόσφυγες

Ο Δήμος Ηρακλείου, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και η Ύπατη Αρμοστεία ενδυναμώνουν τη συνεργασία τους σε θέματα ένταξης προσφύγων