Μονιμοποίηση αναπληρωτών

Παράσταση διαμαρτυρίας για τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών

Παράσταση διαμαρτυρίας για τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών

"Αν κυβέρνηση και Υπουργείο ήθελαν να στηρίξουν τα σχολεία δε θα εφάρμοζαν το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τους μόνιμους διορισμούς και την πρόσληψη των αναπληρωτών."