Μονοτονικό

40 χρόνια χωρίς ψιλές και δασείες!

40 χρόνια χωρίς ψιλές και δασείες!

Η καθιέρωση του μονοτονικού και οι αντιδράσεις