Μοριακός Έλεγχος

Η μαμά με Covid-19, το νεογνό "καθαρό"!

Η μαμά με Covid-19, το νεογνό "καθαρό"!

Αρνητικά σε επανειλημμένους μοριακούς ελέγχους ήταν όλα τα νεογνά που γεννήθηκαν στο «Αττικόν» από μητέρες με λοίμωξη Covid-19