Μουσείο MoMA

Σε αργία το 70% του προσωπικού του Μουσείου MoMA στη Νέα Υόρκη

Σε αργία το 70% του προσωπικού του Μουσείου MoMA στη Νέα Υόρκη

Το MoMA PS1 δεν είναι το πρώτο πολιτιστικό ίδρυμα στη Νέα Υόρκη που λαμβάνει ανάλογα μέτρα ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού.