Μουσικό Γυμνάσιο

Στο Καβούσι, για τον αγιασμό στο Μουσικό Γυμνάσιο, ο Μ. Καρτσωνάκης

Στο Καβούσι, για τον αγιασμό στο Μουσικό Γυμνάσιο, ο Μ. Καρτσωνάκης

Υποδέχεται τους πρώτους μαθητές του