Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου

Επίσκεψη Καλαντζάκη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου

Επίσκεψη Καλαντζάκη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου

Κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση αναφορικά με τη λειτουργία του γυμνασίου και η έγκαιρη καταγραφή πιθανών ελλείψεων.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ