Μπασάρ αλ-‘Ασαντ

Στη "black list" των ΗΠΑ ο πρωτότοκος γιος του Μπασάρ αλ-‘Ασαντ

Στη "black list" των ΗΠΑ ο πρωτότοκος γιος του Μπασάρ αλ-‘Ασαντ

Λόγω του «νόμου Καίσαρα»