Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο "Γνώσεως"

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο "Γνώσεως"

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην οδό “Γνώσεως” που ωστόσο παραμένει δρόμος διπλής κυκλοφορίας.