Νεογνό

«Γέφυρα ζωής» για νεογνό 18 ωρών: Μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

«Γέφυρα ζωής» για νεογνό 18 ωρών: Μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Διαγνώστηκε με αναπνευστική δυσχέρεια

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ