Νικόλαος Πετράτος

Πέθανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «ΑΡΓΟΣ», Νικόλαος Πετράτος

Πέθανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «ΑΡΓΟΣ», Νικόλαος Πετράτος

Ο Νικόλαος Πετράτος υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη του Πρακτορείου Διανομής Τύπου, υπηρετώντας τον χώρο του Τύπου από υψηλές θέσεις ευθύνης και συνέβαλε στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Πρακτορείου.