Νικόλαος Τσελεμεντές

Ο θρύλος της ελληνικής κουζίνας!

Ο θρύλος της ελληνικής κουζίνας!

«Κανένα άλλο βιβλίο δεν εσκόρπισε εις την Ελληνικήν οικογένειαν τόσην ευτυχία», έλεγε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος για τα περιοδικά και τα βιβλία του Νικολάου Τσελεμεντέ!