Νίκος Γκάτσος

Ο ύστατος Νίκος Γκάτσος

Ο ύστατος Νίκος Γκάτσος

Και τί δεν είναι Νίκος Γκάτσος στα ελληνικά τραγούδια!  

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ