Νίκος Χαζιράκης

Το μήνυμα του αντιδημάρχου για την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Το μήνυμα του αντιδημάρχου για την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

"Ευκαιρία να αναλογιστούμε τη σημασία τους για την σύγχρονη κοινωνία"