Νοεμβριανά

Έτσι φτάσαμε στα περίφημα «Νοεμβριανά»

Έτσι φτάσαμε στα περίφημα «Νοεμβριανά»

Μετά από αυτά τα γεγονότα, οι σύμμαχοι αποφάσισαν να απομακρύνουν τον Κωσταντίνο από την εξουσία, αποκλείοντας με το ναυτικό τους περιοχές που υποστηρίζονταν από τον βασιλιά